Semináře 64. loutkářské Chrudimi

Úvodní informace

Semináře se uskuteční od 1. července do 6. července 2015 v rámci 63. loutkářské Chrudimi, a to denně od 8.30 do 12.30 hodin s tím, že seminaristé přijíždějí 30. června v odpoledních hodinách. V podvečer 30. června se uskuteční úvodní informační schůzka a následně inspirativní představení.

Seminaristé mají kromě odborné péče v semináři zajiš­těny i vstu­penky na představení hlavního a inspirativního pro­gramu. Předpokládá se (kromě účastníků dětských seminářů) i jejich účast na rozborovém semináři o viděných inscenacích hlavního programu, který se koná za účasti lektorského sboru v podvečerních hodinách od pondělí do pátku.

Není-li uvedeno jinak jsou semináře určeny dospělým a mládeži od 15 let s písemným souhlasem rodičů. Výjimky je třeba konzultovat s organizátory. Za přihlášeného účastníka se považuje ten, kdo uhradí seminární poplatek.

Semináře, které do 15. června 2015 nenaplní minimální počet účastníků, nebudou realizovány
a přihlášení účastníci budou zařazeni do semináře, který si vybrali jako náhradní.

Změna semináře vyhrazena!

 

Ceny seminářů  a vybraných služeb

Ceny seminářů bez doplňkových služeb:
Seminář B, C = 0 Kč za seminář, (800 Kč za služby)
Semminář E, H, I, J, K, N, O, P, S, T =  1 300 Kč
Seminář R, V = cena 1 300 Kč za 1 dospělý + 1 dítě do 8 let (každé další dítě do 8let -  600 Kč) 
Seminář X = 800 Kč

Doplňkové služby:
Ubytování: ve vlastním stanu zdarma, 50 Kč/noc v tělocvičně nebo 230 Kč/noc na internátu
Stravování: 6x snídaně, oběd, večeře za 500 Kc (pro seminář X a dítě v semináři R, V za 700 Kč)

Příklady propočtu:
Seminář + 6x snídaně, oběd a večeře = 1 800 Kč
Seminář + 6x snídaně, oběd a večeře + nocleh v tělocvičně 6 nocí = 2 100 Kč
Seminář + nocleh na internátě 6 nocí = 2 680 Kč
Seminář + strava + nocleh na internátě 6 nocí = 3 180 Kč
Seminář R s jedním dítětem + 6x snídaně, oběd a večeře pro oba =  2 500 Kč
Seminář R s jedním dítětem + 6x snídaně, oběd a večeře pro oba + nocleh na internátě 6 nocí  =  5 260 Kč

 

Elektronická přihláška do semináře

Semináře obsazeny.

Zájemci o loutkářskou konzervatoř pište na e-mail drtinam@gmail.com

 

B • Metamorfózy Bernda Ogrodnika

V semináři se seznámíte s rozmanitostí přístupů k loutkovému a výtvarnému divadlu. Prakticky vyzkoušíte, jakým způsobem PROMĚŇUJE, vnímá a praktikuje loutkovou tvorbu světově uznávaný loutkář Bernd Ogrodnik. Jeho metamorfózy mohou vytvořit základ vašeho pohledu například na norskou pohádku „Na východ od slunce a na západ od měsíce“. Pracovat se bude nejen s klasickou marionetou, ale i s částí těla nebo s předměty.
Seminář je veden v anglickém jazyce.

Lektor: Bernd Ogrodnik, režisér a loutkář, který se narodil v Německu a od roku 1986 žije na Islandu. Je uměleckým ředitelem a spoluzakladatelem Islandského centra loutkářského umění (The Icelandic Center for Puppetry Arts) a jako loutkář působí v islandském Národním divadle. Tento performer, režisér a lektor mezinárodních loutkářských nebo divadelních festivalů, konferencí a univerzitních setkání procestoval celou Evropu, Kanadu, Spojené státy a Asii. Světovou pověst získal i díky své průkopnické scénografické tvorbě a jako hlavní loutkář marionetového filmu „Strings“, který se promítal v kinech po celém světě.

Workshop je realizován jako součást sub-projektu EHP-CZ06-MGSPA17-1-015-2014 Srovnávání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky financovaného z EHP a Norských fondů 2009-2014. 
Podpořeno grantem  z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 

C • Loutkové divadlo pro dospělé

Od hloupého televizního seriálu nebo filmu k loutkovému divadlu pro dospělé...
Pomocí starých loutek a improvizované scénografie se vydáte zpracovat pokleslé žánry na střihové divadlo. Film se dá dělat i v divadle. PROMĚŇTE své nejšílenější hollywoodské, barrandovské i bollywoodské sny v loutkovou skutečnost!

Lektoři: Zuzana Bruknerová, Vít Brukner, Radek Beran a Marek Bečka, tedy Buchty a loutky, nezávislé alternativní loutkové divadlo, hrající pro děti i dospělé. Bylo založeno v roce 1991 absolventy loutkářské katedry pražské DAMU. Od té doby má za sebou více než padesát divadelních titulů pro děti i dospělé, mnoho jednorázových projektů v oblasti netradičního divadla, loutkového a animovaného filmu.

Workshop je realizován jako součást sub-projektu EHP-CZ06-MGSPA17-1-015-2014 Srovnávání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky financovaného z EHP a Norských fondů 2009-2014. 
Podpořeno grantem  z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 

 

E • Tělo – lidské i ze dřeva – v prostoru a pohybu

V semináři se budete zabývat proměnou těla v předmět a proměnou předmětu tělem, proměnou těla ve škálu barev a proměnou prostoru pohybem a předmětem. Vyzkoušíte si, jak v prostoru funguje vaše hmatatelné tělo a co s prostorem dokáže tělo vdechnuté do dřeva. V prostoru budete zkoumat nejen jeho rovnováhu a proměnu, ale také pohyb (pohybovou analýzu podle metody J. Lecoqa). Dopracujeme se k linii vlastní PROMĚNY: vedu – vodím – jsem veden i vedu a vodím.

S sebou: pohodlný oděv neutrální barvy na pohyb, do ateliéru košile + štětce + tužky + pastelky + skicák/ papíry.

Lektorka: Hana Strejčková, absolventka DAMU (dramaturgie-režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži a také scénografického ateliéru Laboratoire d‘Etude du Mouvement na téže škole. Dlouhodobě žila, studovala a pracovala v Rusku, Francii, Velké Británii. Od roku 2010 působí jako pedagog a dramaturg v Budilově divadelní škole, vede dramatické semináře a tvůrčí dílny pro děti a mládež. Hraje interaktivní divadlo s loutkami. Jako režisérka, dramaturgyně nebo performerka se věnuje divadlu tanečně-pohybovému a divadlu se slovy i bez nich.

 

H • Hudební seminář

Investice, repetice, gradace a ticho – čtyři pravidla pro tisíc forem hudby.
Hudební workshop, ve kterém se každý z účastníků PROMĚNÍ v tvůrce (nejen, ale především) scénické hudby. S nástrojem i bez nástroje. Vzdělán i nedotčen. Rytmik či arytmik. Melodik i ruchař.

Lektor: David Hlaváč je hudební skladatel s patologickou vášní k divadlu. Člen a tvůrce písní kapely Střídmí klusáci v kulisách višní, autor četných scénických hudeb k divadelním inscenacím (LaPutyka – Airground, MDP – Želary, Markéta Lazarová, Geisslers Hofcomoedianten – 2 komedie v komedii, Polibky…), je polovinou dua „Iris nejde s Davem“. https://soundcloud.com/david-hlavac
   

J • Jevištní mluva trochu jinak

Hlas je zpráva o strachu i o vítězství, o zdraví i nepohodě. O tom, kým jsme. Je to zpráva o nás. Pracovat s hlasem znamená poznávat sám sebe, nacházet nové cesty k sobě – dá se říct i „probouzet se“ – měnit své osobní vzorce tak, abychom se cítili dobře. Aby se nám mluvilo a vůbec „bylo“ – líp. V semináři se pustíte cestou zkoumání svých pohybových a mluvních návyků a do PROMĚNY svých stereotypů. Zkusíte si různé možnosti zapojování těla, mysli a emocí. Hlasový seminář je pro každého, kdo je ochotný (a dost odvážný) udělat něco pro svůj osobní rozvoj. Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky – hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti. JSEM – slyšet.

Lektor: Eva Spoustová-Málková vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK v Hradci Králové. Podstatnou část života strávila za mikrofonem – převážně se věnuje dabingu (jako herečka i jako tvůrce dialogů a režisérka), na DAMU učí předmět Jevištní mluva. Hereckou práci vnímá především jako práci s energií.
 

K • Od hlavy k nohám – seminář pro (skoro)náctileté děti (8-13 let)

Na seminaristy čeká tvrdá dřina a řehole, prokládaná hrou a zábavou. Lektoři zaručují odnesení si jedné originální funkční loutky – maňase. Vlastní rukou PROMĚNÍTE kus polystyrenu v pohlednou loutku. Šikovnost není pro účast v semináři podmínkou. Dotazy na vybavení rádi zodpovíme na tel. 732 975 292 či na emailu kordula@seznam.cz. Těší se na vás Pavlína a Ruda.

Lektoři: Pavlína Kordová, učitelka výtvarné a dramatické výchovy, v rámci svých představení je scénografkou, režisérkou a loutkoherečkou.
Rudolf Krause, loutkář tělem i duší, ovládající všechny přidružené profese, vedoucí LD Spojáček. Společně s Pavlínou Kordovou založili divadelní společnost Kordula Liberec.

 

N • Seminář pro teenagery

Co se vám může vybavit v mysli, když je hlavním motivem semináře na loutkářském festivalu „hra“? Mnohé z vás napadne například hra s loutkou, hra na hudební nástroj, hra se slovy nebo nebezpečná hra se vztahy, hra na city, provokující hra na pravdu, hazardní hra, hra na lásku, případně i biologická hra hormonů či hra na život. Pátrání po všech možných významech pojmu „hra“, ať už s loutkami nebo bez nich, budete mít možnost zažít v semináři, který vás provede PROMĚNOU k dospělosti.

Lektorka: Blanka Josephová Luňáková, arteterapeutka, herečka, autorka divadelních her, rozhlasových a televizních scénářů, písňových textů, učitelka herectví, lektorka zabývající se loutkovým, alternativním i hereckým divadlem. Nejvíce je známa ze svého angažmá v plzeňském Divadle Alfa.

 

O • Osvícení o svícení

Světlo a tma – magna mater divadla. Rychlostí světla prozkoumáme vlastnosti světla a jeho zdrojů. Výtvarně–lightdesignový seminář se na pár chrudimských dopolední zavře před denním světlem a za svitu svíček, lampiček, projektorů a divadelních světel bude tvořit divadelní instalace. Seminář je určen nejn scénografům, ale i režisérům či hercům – všem, kteří si už všimli, jak zásadní je v divadle práce se světlem. Dozvíte se něco o žárovkách i čočkách, ale především se budete zabývat PROMĚNOU světla a tmy.

Lektor: Kamil Bělohlávek, výtvarník a scénograf, který tvoří pro mnohá loutková divadla v Česku i zahraničí, v současné době nejvíce pro divadlo DRAK, divadlo Alfa, Naivní divadlo, Športniki. Je dlouholetým členem divadla DNO. Vystudoval scénografii na katedře scénografie DAMU v Praze.

 

P • Hra s textem, text ve hře aneb Loutka jako nástroj vzdělávání

Seminář určený především pedagogům a pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem a chuť v rozličných textech (básních, písních, dramatických textech, povídkách i pohádkách) objevovat možnosti pro hru s loutkou a hru určenou dětem a s dětmi. V tomto specificky dramaturgickém semináři se dozvíte, jaké texty jsou vhodné pro práci s dětmi a pro inscenování s loutkami a proč; co všechno je možné v textech nalézt. Jak je možné je dále upravovat; kde je vyhledávat, a mnoho dalších podnětných nápadů. Celý seminář bude veden aktivní, zážitkovou formou. Budete se pohybovat, vyrábět, PROMĚŇOVAT, hrát si a hrát s loutkami!

Seminář akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Lektoři: Hana Volkmerová, absolventka JAMU DIFA oboru dramaturgie a studentka doktorského studijního programu téže školy v Ateliéru Divadlo a výchova u prof. Zoji Mikotové. V současné době pracuje jako lektorka umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava.
Tomáš Volkmer, absolvent SUPŠ v Uherském Hradišti u prof. Františka Nikla. Věnuje se grafice, scénografii, především loutkových divadel, a příležitostně režii. V současné době působí jako grafik, výtvarník, lektor terapie loutkou a umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava.
 
 

T • Technologie překvapí, potěší i pobaví

V semináři si vyrobíte různé druhy loutek z netradičních materiálů, které budou umět něco navíc. Vyzkoušíte si herecké, ale především technologické vychytávky, které překvapí, potěší a možná pobaví malé i velké diváky. Zjistíte, jak prostřednictvím PROMĚNY přístupu k technologii loutek zaujmout většinu diváků.

Lektor: Petr Borovský – loutkoherec Divadla Alfa, kde od roku 1990 překvapuje, těší a baví malé i velké diváky. Jako loutkář získal cenu například na festivalech v Lutke 2008 Ljubljana, 44. PIF Zagreb 2011, 30. Skupova Plzeň 2014. Za nejmilejší role pokládá všechny v inscenaci „Když se čerti rojili“ (J. Š.Kubín) nebo postavu Širokého (J. J. Dvořák: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“).

 

R • Příběhy pro rodiče s většími dětmi

Každý den jeden příběh uslyšíte a každý den jeden příběh sami vytvoříte. A také budete kreslit, malovat, stříhat, lepit, modelovat a PROMĚŇOVAT. Některé obrázky rozpohybujete a možná i ušijete knížku. A občas se také proběhnete a vymodelujete něco ze svých těl.

S sebou si vezměte něco na ležení, na povalování na zemi a na pohodlné poslouchání příběhů (karimatku, deku, polštářky). A také nějaké zdroje zvuků, případně hudební nástroje.
Seminář je vhodný pro rodiče s dětmi, kteří jsou již schopné samostatnější práce a věnují se loutkovému divadlu.

Lektor: Hana Voříšková, autorka, režisérka, výtvarnice, herečka, učitelka a organizátorka, vychutnávající si krásy loutkového, silně výtvarně zaměřeného (zejména papírového) divadla jednoho herce, jež sama nazývá obrázkovým.

V • Vzhůru za loutkářským dobrodružstvím! pro rodiče s menšími dětmi

Popadněte svůj meč, sbalte uzlíček, osedlejte věrného koně a vydejte se s námi na cestu vstříc nástrahám, nebezpečenstvím a dobrodružstvím kouzelné pohádky. A také vstříc tajemstvím a zázrakům divadla. Společně proměníme zlé v dobré, neživé v živé, všednodenní v neobyčejné. Pyšné hrady, temné lesy, strašní draci, kouzelní pomocníci a my – hrdinové a hrdinky!

Co do uzlíku: šátek pro každého, pracovní převlečení, deku, nůžky, vodovky, štětec.
Seminář je vhodný pro rodiče s dětmi, které nemají žádné nebo malé zkušenosti s loutkovým divadlem.

Lektoři: Michal Ston vystudoval učitelství pro mateřské školy a Katedru výchovné dramatiky DAMU, dnes je učitelem LDO ZUŠ, vedoucím dětských divadelních souborů a členem divadla Teátr Vaštar.
Jana Wertigová vystudovala Katedru výchovné dramatiky DAMU, je zdravotní klaunkou, vedoucí dětských divadelních kroužků a divadelnicí působící mj. v divadelních souborech Evrybáby a Teátr Vaštar.

 

X • Diskusní seminář aneb Seminář pro ty, kteří si nevyberou

Seminář pro ty, kteří chtějí mít volný režim, přesto chtějí vidět hlavní i inspirativní program a nezávazně si o něm povídat nejenom ve večerních veřejných diskusích, ale třeba i u ranní kávy s některým z členů lektorského sboru. Součástí semináře jsou odborné přednášky v Muzeu loutkářských kultur.

Lektoři: členové lektorského sboru

 

Z • Loutkářská konzervatoř

Hledání nových cest v současném českém loutkářství
aneb Pokud má člověk objevovat něco nového, musí nejdříve vědět, co tu už bylo.

Zahajovací seminář ročního vzdělávací cyklu určeného všem, kteří se chtějí nechat okouzlit loutkovým
divadlem. Více informací zde.

Lektoři: Michaela Homolová a Filip Homola + další přizvaní odborníci