Program 64. loutkářské Chrudimi

30. 6. - 6. 7. 2015
Z pověření Ministerstva kultury České republiky
pořádají Město Chrudim a NIPOS-ARTAMA Praha
ve spolupráci se spolkem Amatérské divadlo a svět

za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje

Záštitu nad festivalem převzal  ministr kultury Daniel Herman.

Osobní záštitu udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

 

V rámci festivalu bude uvedeno šestnáct inscenaci v hlavním programu a dvě desítky inscenací v inspirativním a doplňkovém programu v celkem 113 představeních.

Ze zahraničních souborů můžete vidět loutkáře ze Slovenska, Norska, Islandu a Jordánska.

Uskuteční se tři odborné přednášky a každý den tři loutkářské dílny pro veřejnost.

Ve čtvrtek 2. 7. bude uvedena zážitková inscenace Batosnění , která je určena rodičům s dětmi od 10 měsíců.

 

Inscenace Norská pohádka, Na východ od slunce, na západ od měsíce a Metamorphosis jsou podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Uvedení inscenací norské pohádky je realizováno
v rámci projektu EHP-CZ06-MGSPA17-1–015-2014

Srovnávání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky financovaného z EHP a Norských fondů 2009–2014.